Artist statement

NL

Mijn ideeën omvatten voornamelijk sociale en ecologische thema’s. Ik kies deze thema’s vanuit een persoonlijke bezorgdheid en gebruik ze als uitgangspunt. De boodschap voor bewustwording van ecologische thema’s zit als rode draad doorheen de werken. Dit zijn actuele issues uit onze samenleving waar we niet omheen kunnen en de volgende decennia nog meer onder de aandacht zullen komen. Kunst kan eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het doen nadenken. De werken zijn geen vingerwijzing, maar wel een aanzet tot het nadenken over milieu en klimaat. 

 

Met veel ruimte voor persoonlijke interpretatie worden deze onderwerpen afgebeeld. Naast een visuele oefening worden de schilderijen een reflectieoefening voor zowel de kijker als mezelf. De kijker wordt uitgenodigd om na te denken over het beeld en de inhoud, weg te dromen in het beeld of te zien wat het betekent. Door te abstraheren en te streven naar vervreemding, duw ik de werken naar een punt op de rand van abstractie. Dit geeft de werken een meervoudig interpreteerbare betekenis. De dialoog tussen het werk en de kijker begint. 

De beelden komen op verschillende manieren tot stand. Er is geen vaste werkmethode. Als hedendaagse kunstenaar maak ik gebruik van hedendaagse tools. Wanneer Jan Van Eyck een camera obscura gebruikt en Rubens assistenten, maak ik gebruik van hedendaagse software en tools om beelden tot stand te laten komen. Zo bekom ik vanuit dit onderzoek een geheel andere beeldvorming. Oudere werken zijn tot stand gekomen met hevig bewerkt fotomateriaal. Recent werk na 2020 zijn een combinatie van 3D/ 2D software, sculpturen, fotomateriaal en voorbereidende studies.

 

De meest recente reeks “The crown” (2020) zijn monochrome schilderijen die abstracte vormen tonen en verwijzen naar koraal. De volledige reeks is echter een verbeelding en tot stand gekomen uit digitale tekeningen en sculpturen. De reeks is bewust vuil-wit geschilderd, dat verwijst naar dood koraal die door klimaat opwarming in snel tempo verbleekt.

Oudere reeksen gemaakt voor 2020 zijn vaak geabstraheerde uitvergrotingen van bedreigde diersoorten. Een voorbeeld is het werk “Blue line”. Het werk lijkt een abstracte vorm met pasteuze verfstroken. Maar als men langer kijkt ziet men een fragment van een walvissnuit tevoorschijn komen. Een ander voorbeeld is de reeks “Colors from the basement”. Deze reeks is een spektakel aan kleuren en lijkt evenens abstract. Als we de werken wat langer aanschouwen zien we dat de werken uitvergrote details zijn van zeepaardjes.

  • Instagram Social Icon